10 maja 2021 05:27

Publikacje

mgr Anna Radwańska

CYBERPRZEMOC – prezentacja

CYBERPRZEMOC – krótki zarys informacji

JAK ZMOTYWOWAĆ UCZNIA DO NAUKI

TERAPIA PEDAGOGICZNA – prezentacja

TERAPIA PEDAGOGICZNA

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

1. Ewolucja mózgu – mgr Aleksandra Sobolewska – Kędzior

2. ADHD – mgr Aleksandra Sobolewska – Kędzior

3. Agresja i dzieci – mgr Danuta Pyzowska – Foryt i mgr Dominika Fryźlewicz

4. Autorski program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z objawami “ryzyka dyslekcji” – mgr Jolanta Alzak

5. Elementy sztuki ludowej w programie edukacji plastycznej dzieci i młodzieży –  mgr Ewa Rapacz

6. Integracja w nauczaniu początkowym – mgr inż. Elżbieta Nowak

7. Nadpobudliwość psychoruchowa – mgr Agata Mazur

8. Psychospołeczne funkcjonowanie dzieci przewlekle chorych – mgr Elżbieta Lubertowicz

9. Osobliwości przyrodnicze Nowego Targu i okolic – mgr Dariusz Wiatr

10. Podstawowe przyczyny trudności szkolnych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym – mgr inż. Elżbieta Nowak

11. Postawy asertywne u dzieci i młodzieży – mgr Mariola Gąsior i mgr Janina Dzedzyk

 

12. Rola i znaczenie gier i zabaw w integrowaniu grupy – mgr Elżbieta Adamczyk i mgr Agata Mazur

13. Różne aspekty aktywności matematycznej – mgr Barbara Białońska

14. Znaczenie dojrzałości emocjonalnej w uczeniu się matematyki – mgr Barbara Białońska

Skip to content