23 września 2021 06:02

Rekrutacja 2021/2022

Rekrutacja  do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego  w roku szkolnym 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu przypomina o obowiązku zapisania dzieci urodzonych w 2014 roku do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

W tym celu należy zgłosić się do sekretariatu Szkoły  z aktem urodzenia dziecka w terminie do 28 lutego 2021 r. w godz. od 7.00 do 15.00.

Rekrutacja na wolne miejsca dla uczniów klas I będzie trwać od 02 do 13 marca 2021 roku i będzie możliwa wyłącznie wtedy, jeśli szkoła uzyska zgodę OP na podjecie procesu rekrutacji dzieci spoza obwodu. .

Szkoła prowadzi rekrutację dzieci do Oddziału Przedszkolnego.

Wszystkich zainteresowanych rodziców dzieci z rocznika 2014 zapraszamy do złożenia wniosku w sekretariacie szkoły zgodnie z terminami ogłoszonymi w zarządzeniu Burmistrza Nowego Targu z dnia 22 stycznia 2021 r.

 

Poniżej znajdą Państwo wszystkie potrzebne dokumenty i informacje.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie szkolnym szkoły

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego przy szkole

Deklaracja kontynuacji

Obwody szkolne na terenie miasta Nowy Targ

O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu kryteriów rekrutacyjnych – wniosek o przyjęcie

Poniżej zamieszczamy zarządzenie i obwieszczenie Burmistrza Miasta Nowy Targ w sprawie rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów zero i klas pierwszych w szkołach podstawowych na terenie miasta na rok szkolny 2020/2021.

REKRUTACJA DO SZKÓŁ NA ROK SZKOLNY 2020/20211

Skip to content