26 września 2023 11:06

Dla Rodzica

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

 

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

UWAGA REKRUTACJA!

Od 17 maja do 21 czerwca  (lub 31 maja w przypadku szkół przeprowadzających dodatkowy sprawdzian umiejętności)

trwać będzie pierwszy etap rekrutacji: składanie wniosków do szkół.

 

Przypominam i podaję link do strony rekrutacji

STRONA REKRUTACJI

Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia, podejdźcie do tego spokojnie

 

Poniżej link do prezentacji o systemie rekrutacji z dokładnymi objaśnieniami

 

SYSTEM REKRUTACJI

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące rekrutacji i pomocy w wypełnianiu wniosku należy kierować na librusie do p. Agnieszki Batkiewicz

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Jak rozpoznać potencjał mojego dziecka?

Państwa dzieci uczestniczą w szkole w zajęciach doradztwa zawodowego, które w VII klasie miały za zadanie między innymi wesprzeć uczniów w zakresie samopoznania i określenia swoich predyspozycji, zainteresowań i innych czynników mających wpływ na wybór dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Jako Rodzice są Państwo jednym z trzech ogniw triadzie Uczeń- Rodzic- Szkoła.

 

Rola Rodziców jest jedną z najważniejszych, ponieważ jesteście Państwo dla swoich wkraczających    w proces decyzyjny dzieci, pierwszym i najważniejszym punktem odniesienia.

Jak pomóc swojemu dziecku w procesie wyboru szkoły i zawodu? W pierwszej kolejności należy skupić się na potencjale swego dziecka, aby mogło go ono właściwie wykorzystać . Oto kilka pytań kontrolnych, które pomogą Państwu odkryć wraz z dzieckiem jego możliwości i pomóc mu                    w usystematyzowaniu wiedzy na własny temat. Możecie je Państwo wykorzystać podczas rozmów        z dziećmi i analizowania ich potencjału:

– Jak mogę pomóc mojemu dziecku, jakiego rodzaju pomocy ode mnie oczekuje? ( Czy ma kompletną wiedzę na swój temat, co wie o zawodach i rynku pracy, czy towarzyszy mu refleksja na temat wykorzystania w pracy swoich uzdolnień, zainteresowań, czy wie jakie ograniczenia zdrowotne wiążą się z jego wymarzonym zawodem?,…)

– Kogo ceni moje dziecko? Kto jest dla niego wzorem, autorytetem? Dlaczego?

– Jakie zainteresowania ma dziecko? Które z nich pielęgnuje od dzieciństwa?

– Czy uczestniczy w samodzielnie wybranych przez siebie dodatkowych zajęciach? Uprawia sport, gra na instrumencie, jest wolontariuszem?

-Czy przejawia uzdolnienia w zakresie konkretnych przedmiotów w szkole, bądź inne.

-Czy jest komunikatywne? Uzdolnione językowo, chętnie rozwiązuje problemy, analizuje, ma dobry słuch, pamięć? Czy jest empatyczne? Czy chętnie przebywa z innymi lub wręcz przeciwnie lubi swoje własne towarzystwo i świat wewnętrzny?

-Czy chętnie pracuje w grupie? Jaką rolę wówczas przyjmuje? Z kim i w jaki sposób najchętniej podejmuje współpracę?

– Jakie posiada cechy charakteru i temperamentu?

– Co stanowi jego mocne i słabe strony? Czy wie jak rozwijać swoje mocne strony i w jaki sposób pracuje nad słabymi? Czy ma świadomość, które z jego cech mogą być atutem w jego przyszłym życiu zawodowym?

– Jakie wartości są dl Państwa dziecka najważniejsze? Czy wiąże to pojęcie z wyborem drogi zawodowej?

– Czego oczekuje w życiu, czy ma jasno określone cele i potrafi określić etapy i realizacji?

– Czy zna swój stan zdrowia? Czy wie, jakie w związku z tym posiada ograniczenia lub możliwości?

– Czy orientuje się w  świecie zawodów, rozmawia z innymi na temat ich pracy, interesuje się szczególnie jakimiś dziedzinami?

Pytania, które wspólnie postawicie sobie Państwo w rozmowach z dziećmi są stałym elementem zajęć   z doradztwa zawodowego, każde z nich ma swoje uzasadnienie w procesie wyboru dalszej drogi edukacyjno-zawodowej i może mieć na nią wpływ . Od Państwa dziecko może uzyskać odpowiedź na wiele z nich, ponieważ patrzycie Państwo na swoje dziecko z boku, kochając i wspierając je, towarzysząc mu w kolejnych etapach fascynacji i zainteresowania różnymi dziedzinami, macie Państwo wgląd w historię sukcesów i niepowodzeń szkolnych Państwa dzieci, w końcu posiadacie ogromną wiedzę na temat ich charakteru, możliwości, zaangażowania. Ważne, by posiadając tę wiedzę potrafili Państwo towarzyszyć dziecku, prowadzić je za rękę, służyć radą i być partnerem w podejmowaniu decyzji i planowaniu kolejnych etapów ich realizacji.

W sieci znajdziecie Państwo wiele testów oraz materiałów wspomagających Państwa i Państwa dzieci wyborze szkoły i zawodu. Oto kilka propozycji:

  • Broszura dla Rodziców chcących wesprzeć swoje dziecko w wyborze drogi edukacyjno- zawodowej

http://www.koweziu.edu.pl/pliki/WPZ_publikacje/KOWEZiU_Jak_pomoc_rozwijac_skrzydla.pdf

  • Filmy animowane o wyborze szkoły i zawodu

http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-animowane-o-wyborze-szkoly-i-zawodu/

  • Filmy o zawodach

http://doradztwo.ore.edu.pl/filmy-o-zawodach/

  • Narzędzia i testy do samopoznania – link SPiNKA- narzędzia i Testy

http://www.cpip.pk.edu.pl/mkz-ii-materialy/

  • Doradca 2000 – szczegółowe opisy zawodów

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/doradca-2000

  • Interaktywna mapa miasta do zapoznania się z poszczególnymi zawodami

www.mapakarier.org

Batkiewicz Agnieszka

Skip to content