23 września 2021 05:29

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

Język polski

Klasa IV

Rozkład

Kryteria

Klasa V

Klasa VI

Rozkład

Kryteria

Klasa VII

Rozkład

Kryteria

Klasa VIII

Język angielski

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Historia

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Rozkład

Klasa VII

Klasa VIII

Przyroda

Klasa IV

———–

————

———-

———-

Muzyka

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Plastyka Klasa IV Klasa V Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Technika

Klasa IV

Klasa V

Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII

Informatyka Klasa IV Klasa V Klasa VI

Klasa VII

Klasa VIII
Wychowanie fizyczne Klasa IV Klasa V Klasa VI

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII
Religia

Klasa IV

Kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

Klasa V

Kryteria oceniania

Klasa VI

Kryteria oceniania

Klasa VII

Kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII
Matematyka

Klasa IV

(podstawa programowa 2017)

Klasa V

(podstawa programowa 2017)

Klasa VI

(podstawa programowa 2017)

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

(podstawa programowa 2017)

Edukacja wczesnoszkolna

Klasa I

kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

Klasa II

kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

Klasa III

kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

   
Edukacja wczesnoszkolna – Język angielski Klasa I Klasa II Klasa III    
Edukacja wczesnoszkolna – Religia Klasa I Klasa II (ocenianie)(rozkład materiału) Klasa III    
Oddział przedszkolny Religia – treści edukacyjne dla pięciolatków Wymagania edukacyjne      

Geografia

wymagania edukacyjne – sposoby sprawdzania postępów uczniów, warunki i tryb uzyskania oceny rocznej wyższa niż przewidywana

 

Klasa V

(podstawa programowa 2017)

Klasa VI

(podstawa programowa 2017)

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

(podstawa programowa 2017)

Chemia

     

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

Biologia

  Klasa V  Klasa VI

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

Język

niemiecki

     

Klasa VII

Kryteria

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

Fizyka

     

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

Edukacja dla bezpieczeństwa

——-

———

———

———

Klasa VIII

Wiedza o społeczeństwie

——–

———

———

——–

Klasa VIII

Skip to content