MULTIMEDIA

Matematyczne podróże

Reklama

Szkoła w ruchu

Reklama

Nasz Sztandar

Reklama

BIP

Reklama

Użytkownicy online

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 
Aktualności
środa, 28 września 2016 00:00
Spis treści
Aktualności
Strona 2
Wszystkie strony

Wspólne świętowanie obchodów Jubileuszu 50-lecia powstania budynku
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Nowym Targu

 

24 września- sobota- wczesny ranek.

     W budynku przy ulicy Kopernika panuje, niezwykły jak na ten dzień tygodnia i porę dnia, gwar. Nauczyciele, prawnicy szkoły i rodzice krzątają się po korytarzach i boiskach szkoły, przygotowują stanowiska na popołudniowy XVI Festyn Rodzinny, dekorują ustawioną na boisku scenę. We wnętrzu budynku dokonują ostatnich kosmetycznych poprawek dekoracji tablicy pamiątkowej, przygotowują miejsce pod wbijanie gwoździ do tablicy upamiętniającej jubileusz 50-lecia budynku SP2, w ogródku przyszkolnym od strony ulicy Kopernika ustawiono dąb, który zostanie posadzony dla upamiętnienia tej uroczystej chwili, na drzwiach nowych pracowni językowych zawisły wstęgi. Na parterze można już podziwiać wystawę zdjęć obrazujących działalność szkoły w minionym 50-leciu.

Godzina 9.30

   Przed budynkiem Szkoły i na boisku panuje coraz większy ruch i gwar. Pogoda, która zawsze jest wielką niewiadomą dopisuje. Jest chłodno, ale pogodnie. Młodzież odświętnie ubrana formuje orszak, na czele którego znajduje się Sztandar Szkoły. Zwarty szyk rusza do Kościoła NSPJ.

Godzina 10.00

   Rozpoczyna się uroczysta Msza Święta, w czasie której zostanie poświęcony nowy Sztandar Szkoły. W kościele obecne są dwa Sztandary, ten pierwszy ufundowany przez rodziców w roku 1972 wnieśli byli absolwenci: Elżbieta Nenko, Janusz Kolusz i Marta Rymarczyk, drugi, ufundowany przez aktualną Radę Rodziców, obecni uczniowie szkoły. Nowy Sztandar Szkoły został poświęcony i od dzisiaj będzie nam towarzyszył we wszystkich uroczystościach.  W Mszę Świętą aktywnie włączyli się nauczyciele, rodzice i uczniowie. W procesji z darami do ołtarza zbliżyli się uczniowie z wiązanką kwiatów, rodzice z ufundowanym, jako wotum kielichem mszalnym i nauczyciele z darami ofiarnymi.

   Po zakończonej Mszy Świętej uroczysty orszak prowadzony przez obydwa Sztandary Szkoły udaje się do Miejskiego Ośrodka Kultury.

Godzina 11.30

  Zaproszeni goście, uczniowie, rodzice, absolwenci i przyjaciele szkoły oraz nauczyciele zajmują miejsca w Sali widowiskowej MOK. Rozpoczyna się uroczystość. Pani dyrektor Danuta Pyzowska- Foryt wita przybyłych i przedstawia historię ostatnich 50-lat szkoły. Na scenę zostają zaproszone osoby szczególnie zasłużone dla szkoły – Helena Jarosz, Grażyna Uher-Smoroń, Barbara Zbińska, Aleksandra Giełdczyńska, Tadeusz Wiśniowski, Irena Tętnowska, Stanisław Siaśkiewicz, Marek Fryźlewicz, Grzegorz Watycha, Małgorzata Arct-Gacek, Janusz Stopka, Zbigniew Kapusta, Danuta Romańska-Mroczka, Magdalena Aksamit, Anita Cięciel oraz Grażyna Luzar. Zostają im wręczone medale „Przyjaciel szkoły”. Podziękowaniem dla kilku osób za udaną współpracę ze szkołą są również kwiaty wręczane przez uczniów. Następnie głos zabierają obecny Burmistrz Miasta Grzegorz Watycha i dyrektor nowotarskiej Delegatury Kuratorium Oświaty Bożena Bryl. W ciepłych słowach wypowiadają się o naszej szkole, doceniając jej osiągnięcia i zasługi dla miasta.

   Na scenie pojawiają się uczniowie. Wiązanka tańców latynoamerykańskich rozpoczyna się część artystyczną przygotowaną przez uczniów pod czujnym okiem nauczycieli. Chór szkolny wykonuje piosenki ze specjalnie na dzisiejszą okoliczność napisanymi słowami, recytatorzy mówią wiersze o treści związanej z historią szkoły. Tak jak w roku 1972 serca widowni podbija grupa taneczna wykonująca poloneza oraz najmłodsze nasze tancerki z oddziałów przedszkolnych wykonujące radosny taniec.

   Następnym punktem programu jest koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu artystów- muzyków m.in. Katarzyny Wiwer, absolwentki szkoły.

 

Godzina 13.00

   Zwarty orszak rusza pod Budynek szkoły, w bezpiecznym pokonaniu ruchliwego skrzyżowania pomagają nam zaprzyjaźnieni ze szkołą policjanci. Wita nas odświętnie udekorowany Budynek. Zostaje posadzony dostojny jubileuszowy dąb. Uczniowie: Natasza Klag, Hanna Kaperska, Jakub Harnik i Szymon Tokarczyk, ubrani w piękne stroje góralskie, wkładają do specjalnej tuby przesłanie dla potomnych. Umieszczają ją pod korzeniami sadzonego drzewa – dębu szerokolistnego. Symboliczne łopaty ziemi rzucają goście, dyrekcja i uczniowie.

   W holu szkoły w pobliżu tradycyjnej tablicy, upamiętniającej nadanie szkole imienia Mikołaja Kopernika, darczyńcy wbijają okolicznościowe gwoździe do tablicy upamiętniającej dzisiejszy jubileusz. Ze strony szanownych gości padają słowa pochwały i podziękowań.

  Kolejnym punktem programu jest uroczyste otwarcie trzech nowopowstałych sal dydaktycznych: językowej, matematycznej i przyrodniczej.

  Ogromnym zainteresowaniem cieszy się wystawa zdjęć z kronik szkolnych oraz prywatnych albumów nauczycieli i byłych uczniów. Panuje przy nich duży tłok, zgromadzeni odszukują na zdjęciach siebie i znajomych. Odżywają wspomnienia, na twarzach widać wzruszenie i radość, zwiedzający cofają się do lat szkolnych.

   Godzina 13.30

   Na boisku szkolnym rozpoczął się już XVI Festyn Rodzinny. Jak co roku obfituje on w wiele atrakcji i cieszy się dużym zainteresowaniem społeczności szkolnej i mieszkańców miasta.

 Z D J Ę C I A


**************************************************************************