18 maja 2021 21:18

Etyka nie tylko dla smyka

ETYKA NIE TYLKO DLA SMYKA

 

Dnia 3 listopada 2014 r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu przystąpiła do realizacji pilotażowego projektu edukacyjnego

pt. “Etyka nie tylko dla smyka”, realizowanego przez Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich Ośrodka Rozwoju Edukacji

we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym.

Adresatami podjętych w ramach projektu działań są uczniowie klas I, II, III oraz ich nauczyciele p. Anna Wolska, p. Danuta Kapica, p. Bogusława Nowinowska,

p. Elżbieta Lubertowicz, p. Janina Dzedzyk, p. Renata Kwak i p. Mariola Gąsior, która jest jednocześnie liderką wprowadzanego projektu.

Głównym celem projektu “Etyka nie tylko dla smyka” jest wprowadzenie najmłodszych uczniów w świat wartości oraz ułatwienie kształtowania ich

postaw moralno-etycznych, rozwijanie refleksji moralno-etycznej uczniów, kształtowanie umiejętności do podejmowania odpowiedzialnych wyborów

moralno-etycznych i przygotowanie młodego człowieka do uczestnictwa w społeczeństwie demokratycznym.

Współczesność niesie ze sobą coraz więcej dylematów aksjologicznych, zatem przygotowanie człowieka do świadomego

podejmowania właściwych wyborów staje się priorytetem w edukacji. W praktyce w następstwie obowiązującej podstawy programowej

kształcenia ogólnego, oznacza to włączenie zagadnień etycznych do edukacji wczesnoszkolnej. Dylematy etyczne często wiążą się z korupcją,

dlatego też do szczególnych zadań projektu należy również realizacja edukacji antykorupcyjnej zgodnie z celami i treściami nauczania.

 

Czas realizacji projektu przewidziany jest od listopada 2014 roku do kwietnia 2015 roku.

 

Galeria projektu znajduje się pod tym linkiem. Zapraszamy!

 

************************************************************************************************************************

 

Skip to content