10 maja 2021 04:44

„Poczucie własnej skuteczności i jej wpływ na jakość życia”

Każdy z nas posiada kompetencje lub umiejętności do rozwiązywania zadań oraz radzenia sobie z problemami na przestrzeni życia.

Te kompetencje obejmują zarówno sposoby radzenia sobie w rozwiązywaniu problemów, a także myślenia o nich.

Ludzie posiadają wewnętrzne standardy oceny swoich działań i innych. Najważniejsze co posiadamy to umiejętność samowzmacniania zwłaszcza przy braku zewnętrznych czynników wzmacniających.

Ludzie różnią się od siebie pod względem celów będących dla nich wyzwaniem. Niektórzy wybierają krótkie cele, a niektórzy kładą nacisk na długoterminowe. We wszystkich przypadkach jednak to poczucie satysfakcji dostarcza nam siły lub też jej pozbawia w dążeniu do celu.

Poczucie własnej skuteczności zależy od przekonania jednostki o swojej skuteczności, a co za tym idzie im wyższe poczucie skuteczności, tym wyższe stawiane cele, wytrwałość w dążeniu do celu i zaangażowanie.

Poczucie własnej skuteczności jest niezmiernie ważne w pokonywaniu trudności życiowych.  Ma to ogromne znaczenie, gdyż daje przekonanie iż skutek i powodzenie w pewnej części zależy od własnych możliwości, wytrwałości i działań. Zmiana zachowania stanowi przekonanie jednostki do własnych zdolności co do działań i osiągnięcia zamierzonego rezultatu.

Psycholog M. Warzycka

Skip to content