18 maja 2021 20:59

Mały Mistrz

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu przystąpiła w roku szkolnym 2014/2015 do udziału w projekcie „Mały Mistrz”. Projekt “Mały Mistrz” jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Program prowadzony jest klasach pierwszych.

Program „Mały Mistrz” skierowany jest do dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a jego ideą jest propagowanie aktywnej postawy. Formuła “Małego Mistrza” opiera się na sześciu zasadniczych blokach sportowych z możliwością poszerzania o pokrewne dziedziny. W każdym bloku uczeń ma szansę opanowania określonych umiejętności i wiadomości, za które nagradzany jest odpowiednią odznaką.

Bloki te to: Rowerzysta-Turysta, Gimnastyk-Tancerz, Saneczkarz-Narciarz-Łyżwiarz, PiłkarzLekkoatleta, Pływak-Wodniak.

Poszczególne bloki (sporty) przedstawione są w układzie czasowym zgodnym z rokiem szkolnym i dostosowane między innymi do warunków atmosferycznych.

Zaproponowane sprawności mogą być prowadzone przez nauczyciela w ciągu trzech lat nauki w klasach I–III, z tym, że z każdym rokiem zwiększają się wymagania, którym powinno sprostać dziecko. Nauczyciel może w kolejnych latach zmieniać niektóre sprawności i np. w I klasie w ramach sprawności “Piłkarz” realizować zajęcia piłki nożnej, a w następnych latach np. koszykówki czy siatkówki.

Uczniowie po opanowaniu kolejnych sprawności i umiejętności ruchowych otrzymują odznakę, którą wklejają do specjalnej legitymacji. Zdobywca kompletu sprawności otrzymuje tytuł Małego Mistrza.

Program Małego Mistrza pomaga nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej i współpracującym nauczycielom wychowania fizycznego w:

-dostosowaniu zajęć w klasach I-III do nowej podstawy programowej,

-monitorowaniu stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów szkół podstawowych,

-zintegrowaniu zajęć ruchowych z innymi zadaniami edukacyjnymi.

Nauczyciel i szkoła przystępujący do programu Mały Mistrz deklarują realizację cyklu zajęć i sprawdzianów dla dzieci, które zapoznają je z nowymi formami aktywności fizycznej. Poprzez ciągłość trwania programu w klasach I–III będzie można zbadać rozwój umiejętności każdego dziecka.

Bardzo ważnym elementem jest również pokazanie zintegrowania zajęć aktywności fizycznej z innymi umiejętnościami zapisanymi w obecnej podstawie programowej nauczania w klasach I–III. Nauczyciel otrzymuje dużą autonomię w realizacji programu. Może np. w przypadku niemożliwości realizacji którejś ze sprawności zastąpić ją inną.

Program zakłada cykl szkoleń dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej zapoznających ich z nowoczesną wiedzą na temat wychowania fizycznego i zdrowotnego. Mały Mistrz daje także możliwość udziału rodzicom, którzy włączą się w cykl przygotowań dzieci do zdobywania poszczególnych umiejętności i prób zaliczeniowych, a także będą informowani przez nauczycieli na bieżąco o stanie sprawności dziecka i postępach.

 

Szkoły, klasy i nauczyciele przystępujący do programu otrzymują:

-komplet materiałów dla nauczycieli,

-komplet legitymacji i wlepek dla dzieci,

-możliwość udziału w konferencjach szkoleniowych dla realizatorów programu,

-możliwość korzystania z platformy internetowej programu,

-możliwość zatrudnienia na 1 godzinę tygodniowo nauczyciela wychowania fizycznego, który w klasie I wspólnie z nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej będzie prowadził lekcje wychowania fizycznego

-komplet sprzętu sportowego dostosowanego do wieku dzieci o wartości 1500 zł,

-możliwość uczestnictwa w zajęciach pływania dla wszystkich uczestników programu w II klasie (16-godzinny kurs nauki pływania),

-komplet sprzętu sportowego o wartości 750 zł w klasie III dla szkół kontynuujących program przez trzy lata.

Cele programu

Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:

-poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.

-wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu

ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

-promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.

-monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół   podstawowych.

-określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.

-zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.

 

Zapraszamy na stronę projektu. Tam relacja z jego realizacji w naszej szkole.

#1 – DAJEMY RADĘ!

#2 – PIŁKI POSZŁY W RUCH

#3 – TRZYMAMY SIĘ PROSTO

#4 – ODKRYWAMY UROKI SPACERU

#5 – AKTYWNIE SPĘDZAMY CZAS

#6 – WYCIECZKA NA STARE WIERCHY

#7 MISTRZOWIE POLSKI DLA MAŁYCH MISTRZÓW

ROK SZKOLNY 2015/2016

#1 SZCZYPIORNIŚCI

Skip to content