24 czerwca 2021 13:20

Wymagania Edukacyjne

Wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów

 

 

Język polski

Klasa IV

Rozkład

Kryteria

 

Klasa V

 

Klasa VI

Rozkład

Kryteria

Klasa VII

Rozkład

Kryteria

 

Klasa VIII

 

Język angielski

 

Klasa IV

 

Klasa V

 

 

Klasa VI

 

 

Klasa VII

 

Klasa VIII

 

 

Historia

 

Klasa IV

 

Klasa V

Klasa VI

Rozkład

 

Klasa VII

 

Klasa VIII

 

Przyroda

 

Klasa IV

 

———–

 

————

 

———-

 

———-

Muzyka  

Klasa IV

 

Klasa V

 

Klasa VI

 

Klasa VII

 

Klasa VIII

Plastyka Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII

 

Klasa VIII
 

Technika

 

Klasa IV

 

Klasa V

 

Klasa VI

 

————–

 

————–

Informatyka Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII

 

Klasa VIII
Wychowanie fizyczne Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII
Religia Klasa IV

Kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

Klasa V

Kryteria oceniania

Klasa VI

Kryteria oceniania

Klasa VII

Kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII
Matematyka Klasa IV

(podstawa programowa 2017)

Klasa V

(podstawa programowa 2017)

Klasa VI

(podstawa programowa 2017)

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII

(podstawa programowa 2017)

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

Klasa I

kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

 

Klasa II

kryteria oceniania

(podstawa programowa 2017)

 

Klasa III

kryteria oceniania

wymagania

(podstawa programowa 2017)

Edukacja wczesnoszkolna – Język angielski Klasa I Klasa II Klasa III
Edukacja wczesnoszkolna – Religia Klasa I Klasa II (ocenianie)(rozkład materiału) Klasa III
Oddział przedszkolny Religia – treści edukacyjne dla pięciolatków Wymagania edukacyjne
Geografia

wymagania edukacyjne – sposoby sprawdzania postępów uczniów, warunki i tryb uzyskania oceny rocznej wyższa niż przewidywana

 

Klasa V

(podstawa programowa 2017)

 

Klasa VI

(podstawa programowa 2017)

 

Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

 

Klasa VIII

(podstawa programowa 2017)

 

Chemia

  Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII
 

Biologia

Klasa V Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII
 

Język

niemiecki

  Klasa VII

Kryteria

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII
 

Fizyka

  Klasa VII

(podstawa programowa 2017)

Klasa VIII
 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

——-

 

———

 

———

 

 

———

 

Klasa VIII

 

Wiedza o społeczeństwie

 

——–

 

———

 

———

 

——–

 

Klasa VIII

Skip to content