24 czerwca 2021 12:40

Karta szkolna

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZNA SZKOŁA

NOWOCZESNA SZKOŁA

 

Nasza szkoła uczestniczy w Programie Karta Szkolna, realizowanym przez Santander Bank Polska S.A.

 

Cele projektu

 

  • Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w szkole.
  • Promocja nowoczesnej szkoł.
  • Edukacja ekonomiczna.
  • Wsparcie aktywnych szkół.

 

Podstawowym celem projektu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych przez uniemożliwienie osobom nieuprawnionym wstępu na ich teren. Jest to możliwe dzięki instalacji systemu kontroli dostępu obsługiwanego przez karty zbliżeniowe. Karty wyprodukowane i dostarczone przez bank, służą jednocześnie jako identyfikator szkoły, gdyż widnieją  na nich elementy wyróżniające – zdjęcie, nazwa i logo szkoły.

Koszty

 

 

 

Zainstalowany w naszej szkole system kontrolowanego dostępu, został w całości sfinansowany przez Santander Bank Polska S.A. i przekazany na własność szkole. Bank pokrywa również koszty produkcji i dostarczenia do szkoły kart dla kolejnych roczników uczniów klas pierwszych.

Jak to działa?

 

 

 

Aby wejść do szkoły należy posłużyć się Kartą Szkolną, dostosowaną do indywidualnego systemu zaprogramowanego dla danej szkoły. Taką kartę otrzymuje każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły. Każdorazowe wejście   i wyjście jest rejestrowane. Osoby nieposiadające kart (np. petenci, rodzice) wpuszczane są do szkoły przez jej pracowników (w ramach projektu w szkole zainstalowano też domofon).

 

W ramach wdrożonego systemu wydzielone zostały różne strefy kontrolowanego dostępu (sekretariat, pokój nauczycielski, szatnie).

W szkole zainstalowany jest system kontroli dostępu obsługiwany przez zbliżeniowe karty prepaid. Czytniki kart zamontowane zostały przy wejściu głównym od ul. M. Kopernika oraz w drzwiach wewnętrznych w szatni- wejście od ulicy Józefczaka.

 

Uczniowie klas II-VI zobowiązani są nosić codziennie kartę, która umożliwi im wejście do szkoły. W przypadku, gdy dziecko zapomni karty może wejść głównym  wejściem, gdzie zadzwoni dzwonkiem z domofonu.

 

Dzieci oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych kart nie noszą, ponieważ są one przyprowadzane przez rodziców i to oni otrzymają kartę. Po przyprowadzeniu dzieci do szkoły nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi i to on otwiera lub zamyka drzwi.

Skip to content