24 czerwca 2021 11:14

Zagraniczna Mobilność

PROJEKT

ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH

 

Sprawozdanie z uczestnictwa w kursie Creative Teaching In The Primary Classroom realizowanego w projekcie „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych”

Urszula Szumal

Nauczyciel języka angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu

 

W dniach 1-12 lipca 2013 roku brałam udział w kursie Creative Teaching In The Primary Classroom organizowanym przez szkołę The Lake School of English w Oxfordzie. Uczestnictwo w kursie, koszty podróży i zakwaterowanie były dofinansowane w ramach projektu „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” realizowanego na zasadach programu Comenius (akcja Mobilność Szkolnej Kadry Edukacyjnej). Beneficjentem systemowym projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt współfinansuje Unia Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli-projekty systemowe).

Kurs składał się z 46 godzin zajęć metodyczno- językowych, zajęć kulturowych oraz dwóch wycieczek z przewodnikiem po Oxfordzie. W ramach kursu odbyła się  wizyta w brytyjskiej szkole połączona z omówieniem brytyjskiego systemu edukacji.

Zajęcia odbywały się w centrum Oxfordu w nowoczesnym i bardzo dobrze wyposażonym budynku. Grupa, do której zostałam przydzielona składała się z uczestników z Polski. Inne grupy były mieszanką osób z Polski, Hiszpanii, Czech, Rosji, Niemiec i Turcji.

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku. W pierwszym dniu każdy uczestnik otrzymał folder, w którym znajdowały się mapy Oxfordu i Londynu oraz wszystkie przydatne informacje na temat kursu, poruszania się po Oxfordzie, najciekawszych miejsc czy korzystania z sieci bezprzewodowej.

Kurs miał na celu rozwinięcie kreatywności w nauczaniu języka z wykorzystaniem innowacyjnych technik, doskonalenie umiejętności językowych oraz pogłębianie wiedzy kulturowej. Obejmował on: zajęcia praktyczne związane z planowaniem i prowadzeniem lekcji (metodyka nauczania języka angielskiego- wykorzystanie piosenek, opowiadań, rymowanek, filmów, TIK, nauczanie zintegrowane, motywowanie dzieci do mówienia po angielsku, praca nad wymową i błędami, kreatywna praca z tekstem); zajęcia doskonalące umiejętności językowe (“Language improvement’) z zakresu słownictwa, gramatyki, wymowy i intonacji, kolokacji, wyrażeń idiomatycznych oraz słownictwa potocznego; wycieczki fakultatywne pozwalające na bliższe poznanie zabytków i historii Oxfordu jak również innych istotnych miejsc w Wielkiej Brytanii (wyspa Isle of Wight, miejscowości Stratford i Cotswolds).

Pobyt w Oxfordzie umożliwił mi również odwiedzenie pobliskiego Londynu a materiały (zdjęcia, pocztówki, książki, pamiątki), które ze sobą przywiozłam będą mogły być wykorzystane podczas lekcji języka angielskiego w szkole.

Zajęcia były interesujące, przeprowadzane z naciskiem na praktyczne zastosowanie poznawanych metod (w szczególności zajęcia metodyczne gdzie uczestnicy niejednokrotnie wcielali się w rolę uczniów by móc wypróbować poszczególne ćwiczenia). Każdy uczestnik otrzymał zestaw materiałów wykorzystanych podczas kursu. Podczas kursu przywiązywano dużą wagę do pracy w grupach oraz parach.

Podczas pobytu w Oxfordzie mieszkałam u rodziny brytyjskiej co umożliwiło mi codzienny kontakt z żywym językiem oraz poznawanie brytyjskich zwyczajów. Spotkałam się tam z ogromną życzliwością i szczerym przyjęciem. Znajomość z goszczącymi mnie osobami trwa nadal.

Kurs był bardzo cennym doświadczeniem pozwalającym na lepsze zrozumienie i zapamiętanie nowych technik nauczania, doskonalenie własnych umiejętności językowych, nawiązanie międzykulturowych znajomości, poznawanie historii i architektury Oxfordu oraz innych miejsc w Wielkiej Brytanii. Dał on również możliwość nawiązania znajomości z przedstawicielami szkół z innych państw europejskich co może zaowocować międzyszkolną współpracą.

Dzięki uczestnictwu w programie „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych” pogłębiłam swoją wiedzę na temat możliwości jakie daje Unia Europejska osobom chcącym rozwijać się zawodowo. Zdobytą wiedzę mam zamiar przekazać kolegom i współpracownikom oraz wykorzystać ją do udziału w kolejnych projektach.

POBIERZ PREZENTACJĘ

Skip to content