24 czerwca 2021 11:22

RADA RODZICÓW 2017

RADA RODZICÓW 2017/2018

 

PRZEWODNICZĄCY: Grażyna LUZAR

ZASTĘPCA: Grzegorz STARMACH

SKARBNIK: Łukasz LIGAS

SEKRETARZ: Aleksandra SADOWICZ

CZŁONKOWIE: Urszula ZIĘBA, Zofia HAAS

Rada Rodziców składa serdeczne podziękowania Rodzicom, którzy dokonali wpłat składki ustalonej na bieżący rok szkolny. Zapewniamy  Państwa, iż zebrane fundusze będą  sukcesywnie przeznaczane na sfinansowanie różnorodnych zamierzeń związanych z życiem szkoły i potrzebami naszych uczniów.

Jednocześnie zachęcamy tych z Państwa, którzy jeszcze nie dokonali wspomnianej wpłaty, by, w miarę możliwości, okazali nam swoje wsparcie  w realizacji naszych zadań i celów.

Z wyrazami wdzięczności

RADA RODZICÓW

 

Skip to content