24 czerwca 2021 11:20

19 Dni Bez Przemocy

Fundacja Szczęśliwe Jutro wraz z  WWSF Women’s World Summit Foundation z siedzibą
w Szwajcarii przeprowadza „Kampanię  19 dni  przeciw przemocy wobec dzieci i młodzieży”.

Współorganizatorem akcji na terenie miasta jest MOK. Patronat objął Urząd Gminy oraz Urząd Miasta Nowy Targ, lokalne media.

Tegoroczny temat to :

„Zaniedbanie jako forma przemocy”

Celem kampanii jest przeprowadzenie działań profilaktycznych wśród uczniów klas 6 Szkół Podstawowych z Miasta oraz Gminy Nowy Targ w terminie od 1 -19 listopada 2016r. Zostaną one udokumentowane (zdjęcia, filmy) oraz zredagowane w postaci raportu w języku angielskim, który zostanie przekazany do organizatora – międzynarodowej fundacji WWSF i umieszczony na jej stronie internetowej.

Z D J Ę C I A

Skip to content