18 maja 2021 21:07

Poradnik

PORADNIK DLA RODZICÓW WYJEŻDŻAJĄCYCH ZA GRANICĘ

 

Co koniecznie trzeba zrobić przed wyjazdem?

 

1. Porozmawiać z dzieckiem, wyjaśniając powód wyjazdu, ustalając formy kontaktowania się z dzieckiem, nazywając swoje obawy i nadzieje oraz wysłuchując nadziei i obaw dziecka.

 

2. Powiadomić szkołę o planach związanych z wyjazdem i ustaleniach poczynionych w zakresie nauki i zachowania ucznia – szkoła wskaże czynności i okoliczności niezbędne dla zapewnienia korzystnej dla niego sytuacji prawnej.

3. Dokonać wyboru jednej z trzech możliwości:

 

MOŻLIWOŚĆ 1 – Złożenie przez rodzica, zanim wyjedzie za granicę, wniosku do sądu o przeniesienie na czas wyjazdu opieki prawnej nad dzieckiem na wskazaną osobę pełnoletnią (babcię, ciocię, siostrę);

MOŻLIWOŚĆ 2 – Złożenie wniosku do sądu przez osobę, która jest faktycznym opiekunem dziecka o ustanowienie jej na czas wyjazdu rodzica/rodziców za granicę opiekunem prawnym dziecka;

 

MOŻLIWOŚĆ 3 – Podanie przez rodzica wyjeżdżającego lub przebywającego za granicą adresu doręczeń w kraju.

 

4. Dopełnić wszelkich formalności przed wyjazdem, aby nie powodować wykluczenia dziecka z normalnego, przysługującego mu zakresu praw i przywilejów.

5. Dotrzymywać umów, zasad, ustaleń ze wszystkimi zaangażowanymi w sprawę, SZCZEGÓLNIE Z DZIECKIEM!

 

Pewnie gros rodziców pomyśli w tym w momencie o nadgorliwości szkoły lub też o wyraźnym przekraczaniu kompetencji. To znajomość prawa, współodpowiedzialność za losy dziecka oraz współpraca z rodzicami każe szkole podjąć działania, które mają uświadomić rodzicom ogrom problemów związanych z nieuregulowaną sytuacją prawną dziecka.

 

Jak często wydarza się coś, co może wymagać jasnej sytuacji prawnej dziecka? – CODZIENNIE

Problem pojawia się, gdy np. trzeba dziecko zaszczepić, gdy trzeba udzielić mu pomocy medycznej, zapisać do szkoły, na kurs, wyrazić zgodę na udział w wycieczce, zawodach sportowych, reprezentować je, gdy zostanie poszkodowane lub wejdzie w konflikt z prawem, gdy trzeba złożyć wniosek o stypendium, wniosek o badanie do poradni psychologiczno – pedagogicznej, o egzamin poprawkowy, klasyfikacyjny, podwyższający ocenę, gdy należy odebrać informację o zagrożeniu ocena niedostateczną, uzyskać zgodę na wyjazd dziecka za granicę, zdecydować o jednolitym stroju ucznia, podejmować wszelkie inne decyzje w ważnych sprawach, do których rodzice mają w prawie oświatowym uprawnienia.

 

POWINNOŚCI WYJEŻDŻAJĄCEGO RODZICA/RODZICÓW WOBEC SZKOŁY DZIECKA

 

 

1. Zawiadomić szkołę o wyjeździe za granicę.

2. Zostawić do dyspozycji dyrekcji i wychowawcy swój nowy adres i numery telefonów.

3. Przedstawić notarialne pełnomocnictwo dla osoby, pod opieką której pozostawiają córkę/syna.

4. Przyprowadzić tę osobę do wychowawcy i wspólnie z nim określić formę kontaktu i wzajemne oczekiwania.

Skip to content