10 maja 2021 05:01

Odblaskowa szkoła

Udział naszej szkoły w konkursie „Odblaskowa Szkoła”

Jednym z celów konkursu jest wyposażenie przez szkoły i rodziców jak największej liczby uczniów w elementy odblaskowe. Daje to możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji jest zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

***************************************************************************************************

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W KONKURSIE

„ODBLASKOWA SZKOŁA” 2017/2018

SZKOŁA PODSTAWOWA NR2

IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W NOWYM TARGU

Koordynator : mgr Renata Kwak

W roku szkolnym 2017/2018 SP2 przystąpiła po raz kolejny do konkursu „Odblaskowa Szkoła”. Zespół nauczycieli w składzie: Renata Kwak, Maria Pawluszkiewicz, Urszula Szumal rozpoczął realizację projektu od działań promujących ideę „Odblaskowej Szkoły” w środowisku lokalnym oraz pozyskania elementów odblaskowych dla nowych uczniów naszej szkoły od różnych podmiotów. W związku z wieloletnimi działaniami na rzecz bezpieczeństwa uczniów naszej szkoły wszyscy są  już wyposażeni w kamizelki odblaskowe. Używamy ich w czasie zorganizowanych wyjść poza teren szkoły, na wycieczkach klasowych, wycieczkach rowerowych klas IV-VII. Dzięki nim nasi uczniowie uczestnicząc w ruchu drogowym są widoczni i bezpieczni. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie korzystają z nich chętnie. W nowe elementy odblaskowe wyposażyliśmy nowych uczniów czyli dzieci z oddziału przedszkolnego tzw. kl.0 oraz wszystkich uczniów klas pierwszych, tj. 77 dzieci.

 

W trakcie trwania akcji zorganizowaliśmy konkurs plastyczny dla uczniów klas 0-III pt.: „Bądź widoczny, bądź bezpieczny”. W konkursie wzięło udział 36 uczestników. Ich prace można było oglądać na wystawie pokonkursowej w hollu szkoły oraz w galerii na stronie internetowej SP2. Laureatów naszego konkursu  nagrodziliśmy pamiątkowymi dyplomami, nagrodami książkowymi i elementami odblaskowymi.

30.09.2017r w ramach XVII Trzeźwościowego Festynu Rodzinnego wraz z uczniami klas IV-VII przeprowadziliśmy akcję promującą bezpieczeństwo pieszych skierowaną do Seniorów. Polegała ona na wręczaniu elementów odblaskowych osobom starszym, a także rodzicom naszych uczniów. Rozdaliśmy 96 elementów odblaskowych. W trakcie trwania festynu promowaliśmy na scenie w formie krótkich prelekcji ideę wyposażania uczniów i seniorów w elementy odblaskowe w trosce o ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na naszym festynie promowaliśmy również trzeźwość i zdrowy styl życia, co wspiera bezpieczeństwo na naszych drogach.

W ramach zajęć pozalekcyjnych nauczyciele wychowania fizycznego organizowali cykliczne wycieczki rowerowe dla uczniów klas IV-VII. Nauczyciele zwracali uwagę na dobrze dobrany, przygotowany i odpowiednio wyposażony rower każdego uczestnika jako podstawę bezpiecznej i wygodnej jazdy. Wdrażali uczniów do przestrzegania przepisów ruchu drogowego, stosowania się do znaków i sygnałów drogowych. Uczyli taktu, kultury i szacunku do pozostałych uczestników ruchu drogowego. ZDJĘCIA

Lokalna promocja idei konkursu „Odblaskowa Szkoła” odbywała się poprzez umieszczanie różnych artykułów oraz licznych zdjęć na naszej stronie internetowej http://www.sp2.nowytarg.pl/ (pięć publikacji), a także na profilu www.facebook.com/Szkoła-Podstawowa-nr-2-im-M-Kopernika-w-Nowym-Targu-1634378800204191/ (trzy publikacje).

Ponadto przygotowywaliśmy gazetki ścienne o wskazanej tematyce w klasach lekcyjnych oraz w hallu szkoły, aby w ten sposób dotrzeć do wszystkich: uczniów, rodziców, opiekunów i nauczycieli.

Spośród innych sposobów wpływu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym uczniów SP2 wybraliśmy Spotkania z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu i prelekcje na wskazany temat. W tym roku szkolnym spotkanie odbyło się 26.10.2017r.

Policjanci utrwalali z dziećmi:

 • podstawowe wiadomości związane z udziałem dzieci w ruchu drogowym;
 • zasady bezpiecznej podróży samochodem;
 • zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię na przejściach z sygnalizacją świetlną i bez sygnalizacji;
 • zasadę ograniczonego zaufania w stosunku do osób nieznajomych oraz zakazu oddalania się z osobą obcą, wsiadania do samochodu osoby nieznajomej, brania od niej jakichkolwiek przedmiotów i przekazywania jej informacji na temat adresu, nr telefonu itp.;
 • zagrożenia i sposoby zachowania się w sytuacji, gdy dzieci się zgubią;
 • wiedzę na temat przydatności pojazdów specjalnych: karetki pogotowia, radiowozu policyjnego, wozu strażackiego;
 • numery alarmowe: 997, 998, 999, 112.

Dzieci pod opieką policjantów odbyły wycieczkę na najbliższe skrzyżowanie, a także miały możliwość oglądania radiowozu policyjnego. W ramach akcji „Odblaskowa Szkoła” dzieci zostały wyposażone w elementy odblaskowe.

 

Niekonwencjonalnym sposobem wpływu na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym był zorganizowany dla całej naszej szkoły Dzień odblasku (11.10.2017r.). Aby podkreślić, jak ważne jest bycie widocznym na drodze, uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły założyli jaskrawe stroje i odblaski. Na korytarzach i w klasach było bardzo kolorowo. Tego dnia z pewnością wszyscy byliśmy dobrze widoczni. ZDJĘCIA

 

 

 

W trakcie trwania konkursu „Odblaskowa Szkoła” przeprowadziliśmy w naszej szkole wiele ważnych działań, które miały na celu poprawę bezpieczeństwa naszych uczniów, ich rodziców, opiekunów w ruchu drogowym.  Zaangażowaliśmy do wykonania tego zadania całą społeczność szkolną. Naszym celem jest dalsze promowanie bezpieczeństwa wśród uczniów, zaznajamianie ich z przepisami ruchu drogowego poprzez zabawy i zajęcia edukacyjne.

***************************************************************************************************

2016/2017

1. Nasza szkoła organizuje wiele wycieczek i spacerów poza teren szkoły. Czasami są to spokojne uliczki a nieraz bardzo ruchliwe ulice, dlatego nasze dzieci doskonale wiedzą jak ważne jest bycie widocznym na drodze. Dlatego pamiętamy o ubieraniu kamizelek przed wyjściem.

13.09.2016r. Ognisko klasowe kl.0a i 0b. Zdjęcia

15.09.2016r. Ognisko klasowe i spotkanie z leśniczym klasy 3e. Zdjęcia

2. We wrześniu kl.2 d odwiedziła Komendę Powiatową Policji w Nowym Targu. W czasie wizyty dzieci poznały bliżej pracę policjantów, wysłuchały porad jak należy zachowywać się na drodze i co trzeba robić, jeżeli ktoś obcy ich zaczepia. Na koniec obejrzały z bliska radiowozy i ruady policyjne oraz usłyszały sygnały dźwiękowe. Było to dla nich duże przeżycie. Zdjęcia

3. Zbliża się dzień Wszystkich Świętych. Jak co roku klasa 3e odwiedziła groby żołnierzy poległych w czasie wojen. Tradycyjnie zapaliła znicze i uczciła ich pamięć minutą ciszy. Zdjęcia

4. Październik w naszej szkole obfitował w konkursy. Młodsza grupa wiekowa miała konkurs plastyczny na temat: „Bezpieczna droga do szkoły”. Napłynęło wiele interesujących prac.

I tak po długich debatach:

I miejsce  – Dawid Książkiewicz

II miejsce- Karina Jarząbek

III miejsce- Alicja Mroczka

Wyróżnienie-  Dagmara Makowska

Starsze klasy na zajęciach komputerowych i technicznych omawiali zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. To do nich były kierowane konkursy „Odblask dla młodszego kolegi” i „Pan Stopek”. W wyborze najlepszych prac przyszły nam z pomocą dzieci z młodszych klas.

Nagrodzone prace w konkursie „Odblask dla młodszego kolegi” to:

I miejsce- Roksana Cichórz i Anna Byrdak

II miejsce- Magdalena Bachleda-Żarska

III miejsce- Wiktoria Wielkiewicz

Jeśli chodzi o „Pana Stopka” to najciekawsze prace należą do:

I miejsce- Adrianna Turek

II miejsce- Roksana Kamińska

III miejsce- Katarzyna Stasik

Wyróżnienie – Karolina Żółtek

Najciekawsze prace zostały wyeksponowane na korytarzu szkoły.

5. W szkole na ścianach wisiały gazetki przygotowane przez uczniów.

6. W młodszych klasach odbyły się krótkie apele dotyczące bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i do domu. Po tych apelach odbył się test ze znajomości ruchu drogowego.

Zwycięzcą konkursu został  Maciej Staszel

***************************************************************************************************

Sprawozdanie z realizacji zadań konkursu „Odblaskowa Szkoła”

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do realizacji zadań wynikających z małopolskiego programu pod hasłem „Odblaskowa Szkoła”. Organizatorami tej akcji są: Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, a partnerem akcji – Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Celem konkursu jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych   i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje to możliwość wykazania, że szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza  w drodze do i ze szkoły. Ponadto celem akcji  jest zwrócenie uwagi  pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia   w ruchu drogowym.

Akcja ma na celu promowanie noszenia elementów odblaskowych.

Przystępując do konkursu, nasza szkoła podjęła następujące zadania w myśl wytyczonych kryteriów głównych i kryteriów dodatkowych.

 1. Wyposażenie uczniów w elementy odblaskowe i inne gadżety.
 2. Spotkanie z policjantami na temat „Bezpieczna droga do i ze szkoły” i udział w nauce poruszania się po ulicach połączonej ze znajomością znaków drogowych.
 3. Organizowanie wycieczek pieszych i wycieczek rowerowych, podczas których uczniowie ubrani są w kamizelki odblaskowe.
 4. Wykonanie gazetek i wystawy najciekawszych prac konkursowych.
 5. Wykonanie odblasków i konkursowych prac plastycznych
 6. Włączenie tematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym w treści edukacyjne takie jak: zajęcia komputerowe, technika, edukacja wczesnoszkolna.

Powyższe działania podjęte przez szkołę na pewno zwiększyły świadomość uczniów jako jednych z wielu uczestników ruchu drogowego, co powinno przełożyć się na ich bezpieczeństwo na drogach.

***************************************************************************************************

2015/2016

1. Ogólnopolski turniej „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym” w Rabie Wyżnej (14-15 kwietnia 2015r.).

 

Uczniowie naszej szkoły: Amelia Przystał, Kamila Fryźlewicz, Kacper Korczak i Kacper Maciaś  zajęli 7 miejsce w powiecie.

 

2. Młodsze dzieci chodząc na wycieczki zakładają kamizelki odblaskowe, by być lepiej widocznym na drodze. /zdjęcia 2/

 

3. W naszej szkole organizowane są rajdy rowerowe pod hasłem „Szkoła Dwójka Na Dwóch Kółkach”, na których nie tylko rozwijają swoją pasję, ale również poznają zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. /zdjęcia 3/

 

4. 17 października 2015r. – Spotkanie z Policjantami.

 

Podczas spotkania rozmawiano o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach i o konieczności noszenia odblasków. Później ćwiczyliśmy prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Na koniec każde dziecko otrzymało odblaskowy breloczek.

 

5. Uczennice klasy 5d: Natalia Kiczka, Martyna Brynczka i Zuzanna Trojan przygotowały gazetki : „Zasady zachowania się na drodze”, „Rady dla rowerzystów” i „Bezpiecznie przechodzimy przez jezdnię”. /zdjęcia 4/

 

6. W szkole odbyły się konkursy plastyczne dla wszystkich – „ Mój odblask” – projekt znaczka odblaskowego i klas młodszych „Bezpieczna droga do szkoły”. /zdjęcia 5/

***************************************************************************************************

2014/2015

# 1. 17 września 2014r.-Spotkanie z Policjantami.

 

Podczas spotkania rozmawiano o zasadach bezpiecznego poruszania się po drogach i o konieczności noszenia odblasków. Każdy z uczniów otrzymał od Pani Policjantki odblaskowy breloczek. Później wszyscy wyruszyliśmy na najbliższe skrzyżowanie , gdzie ćwiczyliśmy prawidłowe przechodzenie przez jezdnię. Na zakończenie spotkania dzieci czekała miła niespodzianka. Mogły wsiąść do radiowozu, przymierzyć kamizelki policyjne itp. Dziękujemy.  /galeria zdjęć 1 /

 

# 2. Gazetki poświęcone „Bezpiecznej drodze do szkoły i ze szkoły”.  /galeria zdjęć 3/

 

# 3. We wrześniu dzieci na świetlicy szkolnej robiły odblaski, część przymocowały do swoich plecaczków a niektóre prace powiesiły na gazetce ściennej.      /galeria zdjęć 2 /

 

# 4. Młodsze klasy chodząc na wycieczki ubierają na siebie kamizelki odblaskowe, by być lepiej widocznym na drodze.  / galeria zdjęć 4 /

 

# 5. W naszej szkole organizowane są rajdy rowerowe „Szkoła Dwójka Na Dwóch Kółkach”,
„IX Rajd Papieski” , gdzie młodzież również ma na sobie kamizelki odblaskowe. /galeria5/

 

# 6. W szkole odbyły się konkursy plastyczne. Dla klas młodszych – „Dla mnie oklaski, bo noszę odblaski” –projekt znaczka odblaskowego i klas starszych „Jestem widoczny na drodze”. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.  /galeria 6/

 

Skip to content