18 maja 2021 19:55

Niepowodzenia edukacyjne

***

DO RODZICÓW DZIECI MAJĄCYCH NIEPOWODZENIA EDUKACYJNE

SZANOWNY RODZICU!

Jeśli kariera szkolna dziecka niepokoi Cię, gdyż doświadcza ono zbyt częstych niepowodzeń w nauce, straciło motywację do pracy, nie zależy mu na otrzymaniu promocji do następnej klasy czy ukończeniu szkoły – to sygnał, że córka/syn nie radzi sobie w roli ucznia i potrzebuje pomocy.

è Każdy uczeń ma prawo (bezpłatnie i dobrowolnie) korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej przez szkołę stosownie do jego potrzeb i możliwości rozwojowych oraz edukacyjnych.

è Ważnym wsparciem dla Twojego dziecka może okazać się indywidualizacja pracy z nim, dostosowywanie wymagań przez nauczycieli oraz objęcie go zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub indywidualnymi konsultacjami u nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

è Chcemy pomóc Twojemu dziecku najlepiej jak można. Dlatego prosimy: Włącz się! Dziecko potrzebuje Twojego zrozumienia, wsparcia i wiary, że sobie poradzi! Dlatego:

ü Zachęcaj dziecko do systematycznego przychodzenia na zajęcia lekcyjne i wyrównawcze.

ü Wyznacz stały czas na naukę i kontroluj jego wykorzystanie – takie działanie wyrobi z czasem właściwe nawyki, nauczy córkę/syna odpowiedzialności i systematyczności.

ü Rozmawiaj z dzieckiem na temat tego, co umie, czego się uczy – okazuj zainteresowanie jego nauką i postępami, powstrzymaj się od krytyki, raczej stosuj pochwały, bo one działają znacznie lepiej. Jednak bądź konsekwentny i nie pozwól na zaniedbania obowiązków szkolnych wynikające z lenistwa, np. nie odrabianie prac domowych.

ü Dawaj dziecku do zrozumienia, że nauka jest ważna, nie mów, że to strata czasu, nie zwalniaj z udziału lekcji z błahych powodów.

ü Zauważaj i doceniaj wysiłki dziecka, chwal dobre zachowania – w ten sposób zachęcasz do znajdowania siły w sobie, zwiększasz jego poczucie wartości.

ü Na bieżąco kontaktuj się z wychowawcą, nauczycielami przedmiotowymi i pedagogiem szkolnym, informuj o swoich spostrzeżeniach, pytaj o wszystkie sprawy dotyczące szkolnej sytuacji dziecka i korzystaj z przekazywanych Ci wskazówek i podpowiedzi.

ü Korzystaj też z konsultacji specjalistów Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Targu.

Pamiętaj, że szkolny sukces Twojego dziecka jest naszą wspólną sprawą.

***

Skip to content