Orlik – Regulamin

REGULAMIN PORZĄDKOWY KORZYSTANIA Z BOISK SPORTOWYCH przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu 1. Administratorem kompleksu boisk sportowych Szkoła Podstawowa nr 2 w Nowym Targu. 2. Z boisk mogą […]

Orlik – Epidemia

Zarządzenie nr 11/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Targu z dnia 30.04.2020 w sprawie: Szczegółowych zasad udostępniania boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu podczas […]