3 lutego 2023 23:38

Kiermasz kotylionów i flag

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli kiermasz kotylionów i flag, zorganizowany przez szkolny wolontariat podczas tegorocznej Wieczornicy Patriotycznej.

Dzięki Państwa hojności zebrano kwotę 864,14 zł, którą przekazaliśmy na konto Bazylego Leżańskiego, podopiecznego Fundacji im. A. Worwy. Chłopiec jest uczniem jednej z nowotarskich szkół podstawowych i potrzebuje wielu godzin rehabilitacji po przebytym udarze mózgu.

 

                                                                                  Szkolny wolontariat

Skip to content