4 grudnia 2022 20:00

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

18 listopada w naszej szkole dominującym kolorem wśród uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły był niebieski. W ten sposób przyłączyliśmy się do globalnych obchodów Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

20 listopada to ważny dzień – jest to rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie ONZ 20 listopada 1989 r. Na mocy tego dokumentu niezależnie od  koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, dzieciom na całym świecie przysługują takie same prawa m.in. prawo do nauki, zabawy, rozwoju, wypoczynku, opieki medycznej, godnych warunków życia, a także do wychowania w rodzinie i życia bez przemocy. Niestety są jeszcze miejsca na Ziemi, gdzie te prawa nie są przestrzegane.

Strażnikiem Konwencji o prawach dziecka jest UNICEF – organizacja działająca na rzecz dzieci, zaangażowana w zapewnienie szczególnej ochrony najbardziej poszkodowanym dzieciom – ofiarom wojen, katastrof, skrajnego ubóstwa, wszelkich form przemocy i wykorzystywania.

20 listopada każdego roku dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane.  Symbolem solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie jest kolor niebieski, który był wszechobecny w naszej szkole w ostatni piątek. Na godzinach wychowawczych uczniowie kl. 4b i 5b z wychowawcami rozmawiali na temat swoich praw oraz stworzyli gazetkę, którą można podziwiać przy pokoju nauczycielskim.

 

GALERIA

Skip to content