18 maja 2021 20:07

Szkoła Dobrego Wychowania

Konkurs organizowany przez

STUDIUM PRAWA EUROPEJSKIEGO

 

  1. Szkoła Dobrego Wychowania
  2. Prace Literackie
  3. Konkurs Plastyczny
  4. Konkurs Savoir-Vivre
  5. Konspekt lekcji
  6. 10 Zasad zachowania
  7. Przedstawienia

 

SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA IX edycja

Uczniowie klas trzecich w roku szkolnym 2016/2017 biorą udział w konkursie organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego.

SZKOŁA DOBREGO WYCHOWANIA IX edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od od 14.11.2016 r. do 14.05.2017 r

Szkoły, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają tytuły „Szkoły dobrego wychowania” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zadania konkursu: „Szkoła dobrego wychowania”

1.Przeprowadzenie debaty uczniowskiej na temat dobrego wychowania oraz opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Zachowania. Ocena jury na podstawie sprawozdania, prac plastycznych/ pisemnych przesłanych do jury konkursu.

2.Zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy, wśród uczniów na temat savoir- vivre. Laureaci otrzymają dyplom „Mistrz savoir- vivre” przygotowany przez szkołę. Ocena na podstawie sprawozdania, testów wiedzy, prac plastycznych/literackich przesłanych do jury konkursu.

3.Opracowanie krótkich prac pisemnych na temat.„Moje zachowanie świadczy

o mnie”

4.Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.

5.Przeprowadzenie międzyklasowych inscenizacji na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników…. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć przesłanych do jury konkursu.

6.Wykonanie plakatu, którego tematem przewodnim będzie „Mój wygląd świadczy

o mnie ”.Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac przesłanych do jury konkursu.

7.Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania. Pogadanka z uczniami na temat dobrego i złego wpływu środowiska na wychowanie i zachowanie młodego człowieka. Ocena na podstawie prac pisemnych/plastycznych przesłanych do jury konkursu.

Nauczyciele biorący udział w konkursie:

Koordynator: Elżbieta Lubertowicz,

Iwona Basisty,Elżbieta Nowak, Bogusława Nowinowska, Dorota Turek,

Elżbieta Adamczyk, Grażyna Uher – Smoroń, Janina Dzedzyk.

Skip to content