10 maja 2021 05:44

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Sprawozdanie z Ogólnopolskiego programu

„Akademia Bezpiecznego Puchatka”

W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie klasy 1a i 1b  wraz z wychowawcami przystąpili  do realizacji Ogólnopolskiego Programu pt. „Akademia Bezpiecznego Puchatka” (XI edycja).

Organizatorem programu był  MGD MWS Sp. z o.o. we współpracy z Wydziałem Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji KGP oraz wydziałem Nadzoru i Profilaktyki Biura Ruchu Drogowego KGP.

Głównym celem programu była edukacja i poprawa bezpieczeństwa dzieci, które rozpoczynają swoją naukę w szkole, wytworzenie u dzieci naturalnych sposobów unikania     i reagowania na zagrożenia, przekazywanie treści edukacyjnych poprzez techniki szybkiego uczenia się.

Czas trwania programu –  02-09-2019r. – 28-02-2020r.

W trakcie trwania projektu nauczyciele skupiali się wokół następujących tematów, popartych filmami edukacyjnymi:

–        bezpieczeństwo w szkole,

–        bezpieczeństwo na drodze,

–        bezpieczeństwo w domu,

–        bezpieczeństwo w Internecie.

Do obowiązków  nauczycieli realizujących projekt należało również podczas zebrań       z rodzicami przeprowadzić prezentację dotyczącą  powyższej tematyki. Ponadto po realizacji zajęć uczniowie uczestniczyli w Teście, który zweryfikował ich wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na drodze, w domu, szkole, i w Internecie.

Po zakończeniu  programu klasy otrzymały Certyfikat „Akademii Bezpiecznego Puchatka” a uczniowie pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

Powyższe działania podjęte przez szkołę z pewnością zwiększyły świadomość uczniów w zakresie bezpieczeństwa.

Koordynator  projektu  mgr Mariola Gąsior

 

Skip to content