18 maja 2021 19:20

Orlik – Epidemia

Zarządzenie nr 11/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Targu z dnia 30.04.2020
w sprawie:
Szczegółowych zasad udostępniania boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu podczas zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19
( obowiązuje od 04.05.2020r. )
⸹1
W związku z koniecznością dostosowania zasad udostępniania boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu do zapewnienia osobom z nich korzystającym wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, informuję że od dnia 04.05.2020r. udostępnia się osobom chcącym skorzystać z boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu boisko asfaltowe, boisko wielofunkcyjne „Orlik” na następujących zasadach:
1. Boiska udostępniane są w dniach poniedziałek – piątek w godzinach: 12:00-19:00 po ustaleniu grupy (max 6 osobowej) z osobą upoważniona przez Dyrektora szkoły (wskazanym pracownikiem szkoły).
2. W dniach sobota i niedziela boiska czynne są od godziny 8:00 do godziny 21:00 po ustaleniu grupy (max 6 osobowej) z osobą upoważniona przez Dyrektora szkoły zwanym dalej Animatorem.
3. Osoby chcące skorzystać z boisk w dniach poniedziałek – piątek muszą zgłosić się do Szkoły Podstawowej nr 2 i zadzwonić na dzwonek w celu skontaktowania się z osobą upoważnioną przez Dyrektora do wpuszczania na boiska .
4. Osoby chcące skorzystać z boisk w dniach sobota- niedziela muszą zadzwonić do Animatora (602615512- Animator 1 lub 693533824- Animator 2).
5. Grupy wpuszczane są co godzinę ( na 60 minut).
6. Osoby chcące skorzystać z boisk mają obowiązek zapisać swoje dane imię i nazwisko na liście, pracownik szkoły/Animator ma obowiązek sprawdzić czy osoba nieletnia ma ukończone 13 lat (należy przedstawić legitymację szkolną lub inny dokument), dzieci poniżej 13 roku życia wchodzą tylko pod opieka dorosłych.
7. Upoważniona przez Dyrektora osoba /Animator wpuszcza grupę na teren szkoły bramką od Ul. Józefczaka i zamyka bramkę na 60 minut.
8. Jeśli korzystający chce opuścić teren wcześniej musi zadzwonić na nr telefonu 182662796.
9. Upoważniony przez Dyrektora pracownik /Animator ma prawo nakazać opuszczenie boisk osobom zachowującym się według niego niewłaściwie.
10. Teren szkoły jest monitorowany.
11. Obowiązuje zakaz korzystania z Placu zabaw.
12. Zabrania się poruszania po boisku Orlik w obuwiu powodującym niszczenie nawierzchni.
13. Zabrania się wjeżdżania rowerami na boisko Orlik.
14. Zabrania się niszczenia wszelkich sprzętów szkolnych i nawierzchni boisk oraz ogrodzeń itp.
15. W stosunku do osób korzystających z boisk szkolnych, które dokonają zniszczeń wyciągane będą konsekwencje finansowe i prawne ( w przypadku małoletnich w stosunku do ich rodziców lub prawnych opiekunów).
16. Dyrektor ani osoba wpuszczająca na boisko/Animator nie odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z boisk.
17. Dyrektor nie organizuje zajęć na boiskach sportowych jedynie udostępnia teren.
18. Dyrektor ani osoba wpuszczająca na boisko/Animator nie odpowiada za mienie osób korzystających z boisk.
19. Z każdego z boisk może korzystać maksymalnie 6 osób w jednym czasie.
20. O wszelkich zachowaniach niezgodnych z regulaminem i w przypadku niewłaściwego zachowania powodującego narażenie innych na utratę zdrowia lub zniszczenie mienia osoba upoważniona/Animator niezwłocznie zawiadamia Policję.
21. W dniach sobota i niedziela ( w miesiącu maju 2020) wejście na boiska można uzgadniać pod numerami telefonów jak niżej w grafiku:
09.05.
693533824
602615512
10.05.
693533824
602615512
16.05.
602615512
693533824
17.05.
602615512
693533824
23.05.
693533824
602615512
24.05.
693533824
602615512
30.05
602615512
693533824
31.05
602615512
693533824

Skip to content