10 maja 2021 05:02

Międzyświetlicowa wymiana pocztówkowa

MIĘDZYŚWIETLICOWA WYMIANA POCZTÓWKOWA

W tym roku szkolnym podjęliśmy współpracę z dziećmi i wychowawcami świetlic szkolnych z całej Polski. Poprzez korespondencję pocztówek z pozdrowieniami, uczymy się zdolności tworzenia więzi i współdziałania z innymi, jest to niezwykła umiejętność kompetencji społecznych warunkująca jakość relacji z innymi ludźmi.

Równie ważna jest umiejętność zespołowego wykonywania pocztówek, która  wzmacnia u dzieci poczucie tożsamości z grupą. Udało nam się stworzyć i wysłać (jak do tej pory) 45 pocztówek, ale w dalszym ciągu tworzymy kolejne dla szkół, które chcą dołączyć do wymiany.

Zrobiliśmy kolorową mapę Polski z podziałem na województwa, na której wspólnie szukamy i  zaznaczamy miejscowość, z której dostaliśmy pocztówkę z pozdrowieniami.

Dzieci mają niesamowitą radość otwierając każdą kolejną kopertę i niecierpliwie czekają na przeczytanie pozdrowień.

Skip to content