10 maja 2021 05:20

Informacje

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie !

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019. Dzięki Państwa zaangażowaniu oraz dzięki wpłatom na poczet Rady Rodziców udało nam się przeprowadzić kilka ciekawych przedsięwzięć ;

Rada Rodziców przekazała środki na zakup nagród dla uczniów, na organizację konkursów, Dnia Sportu, Mikołajek na lodzie itp.

Sfinansowaliśmy przewozy na konkursy i zawody, w których nasze dzieci brały udział jako reprezentanci szkoły.

 

Część środków wpłaconych na fundusz Rady Rodziców wróciła bezpośrednio do klas, a środki te były w dyspozycji wychowawcy i uczniów.

Nie zapomnieliśmy  też o drobnych przyjemnościach i dlatego z okazji Mikołajek dzieci otrzymały słodycze zakupione właśnie ze środków Rady Rodziców. Pamiętaliśmy także o nauczycielach kupując kwiaty na Dzień Edukacji Narodowej oraz na zakończenie roku szkolnego.

Wsparliśmy szkołę zakupując kserokopiarkę, aby nauczyciele mogli przygotowywać dodatkowe  materiały dla  naszych dzieci.

Szanowni Rodzice , Opiekunowie!

Pragniemy Państwa poinformować, że Rada Rodziców pełni wiele obowiązków formalnych – m.in. opiniuje budżet szkoły, główne dokumenty szkoły, jak statut, program profilaktyczny i wiele innych .

Praca w Radzie Rodziców jest wolontariatem. Uważamy, że warto się go podjąć dla dobra uczniów naszej szkoły.

Pamiętajcie Państwo jednak, iż bez Waszego czynnego udziału nie osiągniemy wiele i nie będziemy mogli realizować kolejnych zadań. Chcemy, aby w naszej szkole tętniło życie, a nasza działalność się do tego  przyczyniała.

Naprawdę warto dokonywać wpłat na Fundusz Rady Rodziców!

Skorzystają na tym wszystkie dzieci , będą miały lepsze warunki do nauki i do spędzania wolnego czasu.

Rodzicie, Opiekunowie!

Włączcie się w tę inicjatywę , stwórzmy społeczność , która może zrobić dużo dobrego. Jak pisał Henryk Sienkiewicz „Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca : ono daje życie”.

RADA RODZICÓW SP 2 w NOWYM TARGU

Skip to content