18 maja 2021 20:46

Grzeczność, okazywanie szacunku, uprzejmość na co dzień…

Dobre maniery opierają się na życzliwości i trosce o innych. Sprawiają, że otaczające

nas osoby częściej się uśmiechają, a świat nabiera różowych barw. Warto więc zadbać

o to, by Nasze dzieci znały zasady savoir-vivre’u. W naszej świetlicy trwa akcja edukacyjna,

mająca na celu podniesienie poziomu kultury osobistej w społeczności szkolnej

oraz naukę odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach.

https://photos.google.com/album/AF1QipP4KBP1C6jqovAWCP0CJfo4cnj85fPKOPBZktVJ

Skip to content