18 maja 2021 20:37

Gabinet Logopedyczny

GABINET LOGOPEDY MIEŚCI SIĘ NA II PIĘTRZE OBOK SALI 14

 

NEUROLOGOPEDA

MGR ALEKSANDRA SOBOLEWSKA-KĘDZIOR

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
7.00-12.00 7.00-12.00 9.45-14.45 7.00-13.00 7.00-13.00

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW

  • Celem zajęć logopedycznych jest uzyskanie normatywnego rozwoju mowy u dziecka poprzez usprawnianie narządów artykulacyjnych i słuchu fonemowego, rozwój systemu językowego dziecka (rozumienia oraz tworzenia wypowiedzi słownych, wzbogacanie słownika, rozwijanie umiejętności poprawnego budowania zdań), rozwijanie wszystkich  funkcji poznawczych, rozwój których warunkuje nabywanie prawidłowych kompetencji językowych, kształtowanie normatywnej komunikacji językowej oraz wspieranie nauki czytania i pisania.

 

  • Zajęcia logopedyczne odbywają się według ustalonego planu. Każde dziecko przynosi na zajęcia zeszyt (16/32 –kartkowy) oraz przybory do pisania, klej, nożyczki. Materiały do ćwiczeń w domu wpisujemy lub wklejamy do zeszytu.

 

  • Bardzo proszę Rodziców o włączanie się w przebieg terapii poprzez ćwiczenia domowe oraz egzekwowanie prawidłowej artykulacji w codziennych kontaktach z dzieckiem. Aby terapia była skuteczna umiejętności opanowane podczas zajęć powinny być utrwalane poza gabinetem, ponieważ muszą ulec automatyzacji. Jeśli Państwo dysponujecie czasem to zawsze możecie obserwować zajęcia logopedyczne Waszego dziecka, aby wiedzieć co zostało osiągnięte i jak należy to utrwalać w domu.  Temu służą też zeszyty do zajęć. Proszę do nich zaglądać i pilnować, aby dzieci nosiły je w dni kiedy mają wyznaczone zajęcia.

 

  • Jeśli Państwo wiecie wcześniej, że w danym dniu Wasze dziecko będzie nieobecne na zajęciach, zgłaszajcie ten fakt. To pozwoli mi w tym czasie objąć opieką logopedyczną innego potrzebującego ucznia.

 

 

POLECAMY NASTĘPUJĄCE ARTYKUŁY

MGR ALEKSANDRA SOBOLEWSKA-KĘDZIOR

Skip to content