10 maja 2021 05:30

Wymiana części instalacji c.o. w budynku SP2 w Nowym Targu – zapytanie ofertowe.

Zapytanie ofertowe na wymianę instalacji c.o. w kanałach podpodłogowych oraz wymianę fragmentu instalacji c.o. na małej sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowym Targu.

ZAPYTANIE OFERTOWE

PRZEDMIAR ROBÓT – załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2

PROJEKT UMOWY

PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

[Aktualizacja 15.07.20r.]

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYCOFANIU OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Skip to content