18 maja 2021 19:48

Ważna informacja techniczna dla ósmoklasistów!

 

 

W otrzymanych wytycznych w sprawie przeprowadzenia egzaminów,

znajdują się następujące informacje:

“Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających,

którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa:

1)    Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
niż do 29 maja 2020 r.

2)    Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu

w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej

oraz postępuje zgodnie z informacją określoną w pkt 3.6.3.

4.2.    Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje członków zespołu nadzorującego

przeprowadzającego egzamin w sali egzaminacyjnej, że w danej sali do egzaminu

przystępuje zdający chorujący na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie.

Członkowie zespołu nadzorującego muszą posiadać taką wiedzę,

aby nie interpretować takich objawów w przypadku danego zdającego jako objawów „niepokojących”, o których mowa w pkt 6.1.”

W związku z powyższym proszę najpóźniej do dnia 29.05.2020r. do godziny 15:00 poinformować Dyrektora szkoły, który z uczniów nie może zasłaniać ust i nosa oraz o tym, czy uczeń choruje na alergię albo inne schorzenie, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie oczu.

Wiadomość proszę zatytułować – “Sytuacja zdrowotna ucznia – egzamin ósmoklasisty”.

Dyrektor

Skip to content