18 maja 2021 21:09

Rada rodziców

KOMUNIKAT

Szanowna Pani Dyrektor, Szanowni Nauczyciele i Pracownicy naszej szkoły, Drodzy Rodzice!

W dniu 6 grudnia 2019 r. podjęłam decyzję o rezygnacji z reprezentowania Rady Rodziców naszej szkoły.

Dziękuję za wsparcie, pomoc i dobre słowa.

Z wyrazami szacunku

Grażyna Luzar

 

 

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE UCZNIÓW OD NNW

W roku szkolnym 2019/2020 rodzice naszych uczniów mogą przystąpić do ubezpieczenia dla
dzieci oferowanego przez AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. Ubezpieczenie jest dobrowolne i to rodzic decyduje czy chce skorzystać z oferty towarzystwa AVIVA zaproponowanego przez Radę Rodziców czy też innego ubezpieczyciela.

Dzieci są objęte ochroną 24 godziny na dobę przez 12 miesięcy na całym świecie.Ubezpieczenie działa również w trakcie wyczynowego uprawiania sportu
(nawet jeżeli będą to sporty walki).

Rodzice mogą dołączać dzieci do ubezpieczenia na dwa sposoby:

1.      Przez internet:
https://twojedziecko.aviva.pl/?token=47B23EDA865A5BC47C003A819ED2DFB87BEB252F

2.      Składając deklarację papierową. Deklaracje papierowe wraz z informacją dla Rodziców oraz potwierdzeniem przyjęcia składki dzieci otrzymają w szkole. Wypełnione deklaracje oraz potwierdzenia można będzie składać u agenta Avivy Grzegorza Popielarza w szkole w SALI NUMER 20 w dniach:

 

– środa 2 października w godzinach 16-18
– czwartek 3 października w godzinach 18-20
– piątek 4 października w godzinach 15-17

Agent potwierdzi przyjęcie deklaracji i składki na formularzu potwierdzenia.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Grzegorz Popielarz         601 30 55 96
popielarz.grzegorz@aviva.com.pl
Barbara Ciszczoń             604 14 32 62
ciszczon.barbara@aviva.com.pl

Potrzebne dokumenty (komplet dzieci dostały w szkole):

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA

INFORMACJA DLA RODZICA

OWU TWOJE DZIECKO

ULOTKA DSF

 

RADA RODZICÓW 2019/2020

W dniu 23.09.2019r. w naszej szkole odbyło się spotkanie “trójek klasowych”,
w czasie którego została wybrana Rada Rodziców na rok szkolny 2019/2020.

 

Oto jej skład:
Grażyna LUZAR – przewodnicząca
Łukasz LIGAS – zastępca/skarbnik
Katarzyna BUCHINGER-JANASZ – sekretarz

 

członkowie:
Urszula ZIĘBA
Karolina MICHÓR
Piotr MACIASZEK
Piotr MARKOWICZ
Dziękując za zaufanie i dotychczasową współpracę, Rada Rodziców zachęca do wpłacania składek wynoszących 40 PLN od jednego dziecka i 45 w przypadku 2 lub więcej dzieci będących uczniami naszej szkoły. Jest to składka jednorazowa, a zebrane fundusze pozwolą nam na realizację zamierzeń związanych z tzw. “życiem szkoły”, czyli potrzebami naszych dzieci.
Wpłat można dokonywać u Wychowawców, w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy RR
29 1600 1462 1849 9065 5000 0001

 

 

————————————————————————————————————————————————————————-

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW  28.11.2017r.

Informujemy, iż z dotychczas zgromadzonych środków Rada Rodziców pokryła następujące koszty:
zakup nagród na konkurs ” Mistrz tabliczki mnożenia” – 250 PLN,
zakup nagród na ” Mikołajki na lodzie”  – 300 PLN,
zakup książek i albumów przeznaczonych na nagrody dla uczniów naszej szkoły – ilość 245 szt. za kwotę 2300 PLN.
Uchwałą Rady Rodziców kwotę 2000 PLN, stanowiącą część dochodów uzyskanych podczas wrześniowego festynu szkolnego, przekazano na poczet kadry nauczycielskiej naszej szkoły. Biorąc pod uwagę ogromny nakład pracy związany z przygotowaniem i organizacją festynu szkolnego oraz zaangażowanie naszych Nauczycieli, Rada Rodziców podjęła powyższą decyzję. Środki te będą sukcesywnie przeznaczane na cele mające jeszcze bardziej udoskonalić możliwości kształcenia naszych uczniów.

 

 

——————————————————————————————————-

 

Szanowni Państwo!

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Targu składa serdeczne podziękowania Mieszkańcom  naszego miasta, którzy  oddali głos  na projekt  „ Zakup hali pneumatycznej na jedno
z boisk przy Szkole Podstawowej nr 2” w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018.

Cieszymy się, że sprawy związane z potrzebami naszej szkoły, a , przede wszystkim , jej uczniów,  spotkały się z tak wymownym poparciem i zrozumieniem .  Dziękujemy .

Przewodnicząca Rady Rodziców

Grażyna Luzar

 

RADA RODZICÓW 2017/2018

 

PRZEWODNICZĄCY: Grażyna LUZAR

ZASTĘPCA: Grzegorz STARMACH

SKARBNIK: Łukasz LIGAS

SEKRETARZ: Aleksandra SADOWICZ

CZŁONKOWIE: Urszula ZIĘBA, Zofia HAAS

Rada Rodziców składa serdeczne podziękowania Rodzicom, którzy dokonali wpłat składki ustalonej na bieżący rok szkolny. Zapewniamy  Państwa, iż zebrane fundusze będą  sukcesywnie przeznaczane na sfinansowanie różnorodnych zamierzeń związanych z życiem szkoły i potrzebami naszych uczniów.

Jednocześnie zachęcamy tych z Państwa, którzy jeszcze nie dokonali wspomnianej wpłaty, by, w miarę możliwości, okazali nam swoje wsparcie  w realizacji naszych zadań i celów.

Z wyrazami wdzięczności

RADA RODZICÓW

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________

 

Skip to content