10 maja 2021 05:00

10 sygnałów ostrzegawczych

Do rodziców

10 sygnałów ostrzegawczych

 

Istnieją sygnały, które pozwalają rodzicom rozpoznać, czy dziecko padło ofiarą przemocy, czy też w jakikolwiek sposób czuje się zagrożone poza domem i nie potrafi poprosić dorosłych o pomoc.

 

Należy przyjrzeć się baczniej niż dotąd zachowaniu dziecka i zwrócić uwagę na następujące zmiany:

 

1.  Wraca coraz później ze szkoły, nie chce wychodzić z domu w czasie wolnym.

2.  Opuszcza lekcje, zaczyna wagarować, tłumacząc się, że nie lubi chodzić do szkoły.

3.  Wraca z sińcami, zadrapaniami, jest obolałe, ma zniszczone ubranie, a zapytane o powód

unika odpowiedzi lub reaguje agresywnie.

4.  Często przejawia duże zmiany nastroju, od apatii do nagłych wybuchów agresji bez

widocznej przyczyny.

5.  Wielokrotnie prosi o pieniądze na zakup coraz to nowych książek lub przyborów

szkolnych, tłumacząc niejasno przyczyny „zgubienia”, domaga się od rodziców coraz

większych sum pieniędzy na bliżej nieokreślone zakupy.

6.  Traci zainteresowanie nauką, nie chce być aktywne na lekcji, ma coraz gorsze stopnie.

7.  Nie ma kolegów, nie chce chodzić na szkolne imprezy, nie chce uczestniczyć w

wycieczkach szkolnych.

8.  Nie jest zapraszane przez kolegów, samo też nie przyprowadza do domu znajomych.

9.  Skarży się na częste bóle głowy, brzucha, źle sypia.

10.  Staje się agresywne wobec domowników (często tego typu zachowanie może być

sposobem odreagowania na przemoc w szkole).

***

Skip to content